UI in književno prevajanja

Evropski svet združenj književnih prevajalcev CEATL je sestavil izjavo o umetni inteligenci, ki združuje zahteve po pravnem varstvu in transparentnosti, opozarja na siromašenje jezika v primeru rabe umetne inteligence ter poudarja pomen človeške ustvarjalnosti.

Izjava v slovenskem prevodu Julije Potrč Šavli je dostopna tukaj.
Izjava v angleškem izvirniku je dostopna tukaj.