Zbiranje predlogov za Jermanovo nagrado 2024

Logo DSKP nova verzija december 2023

Zbiranje predlogov za Jermanovo nagrado 2024
Društva slovenskih književnih prevajalcev

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev razpisuje zbiranje predlogov za letošnjo JERMANOVO NAGRADO za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.

Predloge, ki jih lahko posredujejo založbe, kulturne ustanove in posamezniki_ce, bo obravnavala komisija za Jermanovo nagrado pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev.

Prosimo, da predloge za Jermanovo nagrado za leto 2024 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim tiskanim izvodom prevoda kot tudi elektronsko verzijo prevoda ter izvirnim besedilom (ki je lahko samo v elektronski obliki) posredujete do torka, 25. junija 2024, na elektronski naslov dskp@dskp-drustvo.si in po pošti na naslov:

Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Komisija za Jermanovo nagrado
Tomšičeva 12
1000 Ljubljana

Razpisni pogoji za podelitev Jermanove nagrade za leto 2024:

  • Jermanovo nagrado podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.
  • Nagrado lahko dobi član ali nečlan Društva za enega ali več posameznih knjižnih prevodov.
  • Za nagrado za posamezen prevod vrhunske kakovosti pridejo v poštev knjižne objave iz let 2022 in 2023.
  • Podelitev nagrade ali naziva nominacije ni samodejna ali obvezujoča. O tem odloča komisija za Jermanovo nagrado pri DSKP.
  • Pravilnik o Jermanovi nagradi najdete tukaj.

 

Literarne prireditve in nagrade DSKP sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Logo JAK