O NAS

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je bilo ustanovljeno leta 1953 kot Društvo prevajalcev Slovenije. Zamišljeno je bilo kot nekakšna vzporednica pisateljskemu društvu, torej predvsem kot društvo prevajalcev literarnih del, zato se je kmalu pokazala potreba po ustanovitvi še enega strokovnega združenja – Društva strokovnih prevajalcev (pozneje Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev), Društvo prevajalcev Slovenije pa se je preimenovalo v Društvo književnih prevajalcev Slovenije in nazadnje v Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP).

DSKP je strokovno združenje, ki skrbi za ohranjanje visoke ravni prevajalskega dela in uveljavitev stroke ter za stike med prevajalci in njihovo seznanjanje s teoretičnimi, zgodovinskimi, socialnimi in praktičnimi vidiki prevajalstva. Svoje cilje uresničuje (med drugim) s prirejanjem literarnih in debatnih večerov, strokovnih srečanj, predavanj, posvetovanj ipd., s spodbujanjem mednarodne študijske izmenjave prevajalcev, s sodelovanjem z drugimi kulturnimi, izobraževalnimi in strokovnimi organizacijami in ustanovami v Sloveniji in tujini, z izdajanjem publikacij o prevajalstvu in sodelovanjem pri tovrstnih publikacijah drugih izdajateljev.

DSKP je včlanjeno v Evropski svet združenj književnih prevajalcev – CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

 


ABOUT US

The Slovenian Association of Literary Translators (DSKP) is nonprofit organization and was founded in 1953 as the Slovenian Association of Translators. Originally, it was established to exist alongside the Slovene Writers’ Association as, primarily, an association for translators of literary works. Therefore, the need for establishing another association – the Association of Technical Translators (later: Association of Scientific and Technical Translators of Slovenia) – soon arose. In the process, the Slovenian Association of Translators was renamed the Association of Slovenian Literary Translators, and finally the Slovenian Association of Literary Translators (DSKP).

The DSKP is a professional association dedicated to ensuring a high standard of translations, promoting the profession of literary translators, facilitating contacts between translators and familiarizing them with the theoretical, historical, social, and practical aspects of translating. To achieve its goals, the DSKP organizes literary evenings, debates, professional meetings, lectures, and seminars; encourages international study exchanges of translators; promotes cooperation with other cultural, educational, and professional organizations and institutions in Slovenia and abroad; publishes translation journals; and contributes to translation-themed journals published elsewhere.

The DSKP is a member of the European Council of Literary Translators’ Associations (CEATL).

 


ÜBER UNS

Der Verband slowenischer Literaturübersetzer wurde im Jahr 1953 als Verband der Übersetzer Sloweniens gegründet. Anfangs war er als Pendant zum Schriftstellerverband konzipiert, vor allem als Verband von literarischen Übersetzern, wobei sich bald der Bedarf nach der Gründung eines weiteren Fachverbands zeigte – dem Verband der Fachübersetzer (später Verband wissenschaftlicher und technischer Übersetzer). Der Verband der Übersetzer Sloweniens wurde in Verband der Literaturübersetzer Sloweniens und schließlich in Verband slowenischer Literaturübersetzer (DSKP) umbenannt.

Der DSKP ist ein Fachverband, der die Sicherstellung höchster Qualität translatorischer Arbeit zum Ziel hat und die Etablierung der Branche anstrebt, sowie Kontakte zwischen Übersetzerinnen und Übersetzern herstellt und bestrebt ist, sie über theoretische, historische, soziale und praktische Aspekte des Übersetzens zu informieren. Unsere Ziele verwirklichen wir (unter anderem) durch verschiedene Veranstaltungen wie literarische und Diskussions-Abende, ExpertInnenentreffen, Vorträge, Beratung etc., durch Förderung des internationalen Studienaustausches von Übersetzerinnen und Übersetzern, durch Kooperationen mit zahlreichen kulturellen, Fortbildungs- und Fachorganisationen und Institutionen in Slowenien und im Ausland, durch Herausgabe von Fachpublikationen zum Thema Übersetzen und die Zusammenarbeit bei ähnlichen Publikationen anderer Herausgeber.

Der DSKP ist Mitglied des Rats der Europäischen Literaturübersetzerverbände (CEATL).

 


À PROPOS DE NOUS

L’Association des traducteurs littéraires de Slovénie a été fondée en 1953 sous le nom d’Association des traducteurs de Slovénie. Pendant de l’Association des écrivains, elle réunissait avant tout les traducteurs des œuvres littéraires. C’est la raison pour laquelle une nouvelle association a vu le jour, l’Association des traducteurs techniques (devenue plus tard l’Association des traducteurs techniques et scientifiques), tandis que l’ancienne a été rebaptisée Association des traducteurs littéraires de Slovénie (DSKP).

La DSKP est une association spécialisée dont l’objectif est de veiller à la qualité des traductions, à promouvoir la traduction littéraire et à favoriser les liens entre les traducteurs ; sa mission est également d’informer ces derniers des aspects théoriques, historiques, sociaux et pratiques de la traduction. Pour atteindre ses objectifs, elle organise (entre autres) des soirées littéraires et des débats, des colloques, des conférences, des tables rondes, etc. Elle encourage également les échanges internationaux des traducteurs (séjours d’études) ainsi que la coopération avec d’autres organisations et institutions culturelles en Slovénie et à l’étranger. Enfin, elle édite différentes publications ayant trait à la traduction et coopère avec les éditeurs d’autres ouvrages concernant ce même domaine.

La DSKP est membre du Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL).