Revija Hieronymus

Hieronymus, prva slovenska revija o prevajalstvu, je prišla med bralce v času, ko se je obseg prevajalske dejavnosti tako v Sloveniji kot v Evropi in v svetu občutno povečal in ko je postala zavest o pomenu prevajanja in prevodov v zgodovini in sedanjosti trdnejša. Revija je stopila na mesto Zbornika Društva slovenskih književnih prevajalcev, katerega izhajanje se je zaključilo z 31. zvezkom in ki je bil v treh desetletjih osrednji slovenski forum za razpravljanje o najrazličnejših prevajalsko relevantnih vprašanjih z zgodovinskega, teoretskega, opisnega, kritiškega in drugih zornih kotov. Hieronymus to poslanstvo nadaljuje, obenem pa si prizadeva refleksijo o prevajanju, prevodih in z njimi povezanih pojavih razširiti v vsebinskem pogledu in tudi z upoštevanjem karseda široke palete pristopov k problematiki. V reviji je prostor za razprave, poljudne članke, eseje, prispevke s prevajalskih delavnic, prevodne kritike, prevodne predloge, poročila o društveni dejavnosti in občasno tudi za kakšen prevod.

Navodila za oddajo prispevka Hieronymus 2023

Preloader Image
10,00 
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation
Uredila: Đurđa Strsoglavec  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation
Uredila: Martina Ožbot, Tone Smolej                             Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation
Uredila: Martina Ožbot, Tone Smolej                                            Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation
Uredila: Martina Ožbot, Tone Smolej                                    Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation
Uredila: Martina Ožbot, Tone Smolej                              Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi