Hieronymus 04

8,00 

Revija o prevajalstvu
Journal for Translation

Uredila: Martina Ožbot, Tone Smolej                             Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

Hieronymus 04
Revija o prevajalstvu
Journal for Translation

Uredila: Martina Ožbot, Tone Smolej
Številka in letnik: št. 1–2, letn. 4
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 2010
mehka vezava, 120 strani
ISSN: 1855-4857
Cena: 5,00 €

Kazalo
Razprave
Barbara Pihler: Diskurzivno učasovljanje v liriki: Nekaj problemov pri prevajanju španskih glagolskih paradigem v slovenščino
Darja Betocchi: Vpliv znotrajbesedilnih kulturnih prvin na literarno prevajanje: primer metasemantične italijanščine
Margit P. Alhady in Mohsen Alhady: Antropomorfizmi pri prevajanju Korana v luči hermenevtske in eksegetske tradicije
Primož Vitez: Sedemnajst kritičnih tez o prevajanju in odgovornosti

Refleksije
Tatjana Stanič: Med oči …
Matej Krajnc: Sodobna prevodna kritika v luči interdisciplinarnih prevajalskih izkušenj
Slavo Šerc: O nujnostih in možnostih prevodne kritike
Bogdan Gradišnik: Športna [ne]slovenščina

In memoriam
Dušanka Zabukovec: Breda Lipovšek

Kronika
Štefan Vevar: Janeza Gradišnika dolgo popotovanje od zibeli do rodne domačije
Bogdan Gradišnik: Zahvala