Ostale publikacije

Društvo slovenskih književnih prevajalcev občasno objavlja tudi priložnostne publikacije in monografije, ki so posvečene določenim temam, osebnostim oziroma prinašajo leksikografske preglede. 

 

Preloader Image
10,00 
My Travels Alone
True stories from the 1960s
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
14,00 
Komparativistika in prevajalstvo
Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu
Uredili: Martina Ožbot, Darko Dolinar, Tone Smolej                         Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Na zalogi
8,00 
Slovenski prevajalski leksikon 1550–1945
Poskusni zvezek A–J
Zbral in uredil: Martin Grum  Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Na zalogi
0,00 
Prevajalski opus Radojke Vrančič
Uredili: Vladimir Pogačnik, Tone Smolej, Gregor Perko  Izdajatelja: DSKP in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete
Ni na zalogi
x  
8,00 
Nesem te v zibel drugega jezika
Posebna izdaja
Uredila: Martina Ožbot, Matej Hriberšek                                      Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi