Častni člani

ČASTNI ČLANI IN ČASTNE ČLANICE

2023

Ani Bitenc
Utemeljitev za častno članstvo

Štefan Vevar
Utemeljitev za častno članstvo

Dušanka Zabukovec
Utemeljitev za častno članstvo

2018
Vinko Avsenak

2017
Alenka Bole Vrabec

2014
Maja Kraigher

2013
Aleš Berger
Irena Trenc Frelih

2007
Jože Stabej

2005
Majda Stanovnik

2003
Kajetan Gantar
Janez Menart

1998
Janez Gradišnik
Janko Moder
Radojka Vrančič

1985
Franjo Smerdu
France Vodnik

1977
František Benhart
Viktor Kudělka

1967
Zlatko Gorjan
Ferdinand Kolednik
Desanka Maksimović

1963
Vojtěch Měrka

1962
Oton Berkopec

1958
Jan Karel Strakatý

ČASTNI PREDSEDNIKI

1989
Janko Moder

1966
Božidar Borko

1963
Anton Sovre