Kuhar, Peter

Izvirni jezik:
bosanščina, češčina, hrvaščina, makedonščina, poljščina, slovaščina, slovenščina, srbščina

Ciljni jezik:
češčina, slovenščina