Priporočene cene

TARIFNIK PRIPOROČENIH AVTORSKIH HONORARJEV

Društva slovenskih književnih prevajalcev

 

Za prevode proznih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 380,00 evrov bruto za avtorsko polo (avtorska pola je opredeljena kot 30.000 znakov s presledki; obseg besedila se izračunava glede na prevod), odvisno od zahtevnosti besedila.

Za prevode poezije iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 3,50 evra bruto za verz, odvisno od zahtevnosti besedila. Pavšal za prevod pesniške zbirke iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 3.300,00 evrov bruto, odvisno od zahtevnosti besedila. Pavšal velja za monografske prevode do 1000 verzov, za revijalne, spletne, festivalske in druge priložnostne objave pa velja verzna postavka. Količina nad 1000 verzov se obračuna dodatno po verzni postavki.

Dodatne klavzule:

1. Zneski v predlaganem tarifniku so določeni kot najnižji priporočeni, navzgor pa niso omejeni.

2. Prevodi iz slovenščine v tuj jezik se obračunavajo po 20 % višji postavki od priporočenega minimalnega zneska za avtorsko polo, verz ali pavšal za pesniško zbirko.

3. Mesečna norma prevajalca_ke je največ 5 avtorskih pol. Če mora prevajalec/-ka na zahtevo založnika delo prevesti v krajšem času od delovne norme, je upravičen/-a do 30 % višjega honorarja.

4. Zneski tarifnika se letno povečujejo v skladu z rastjo povprečne plače. Najnižji še dopustni avtorski honorar za subvencionirane književne prevode pri Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije od leta 2024 znaša 350,00 evrov bruto za avtorsko polo.

5. Priporočene vsote avtorskih honorarjev ne veljajo za gledališka besedila, stripe oz. risoromane in slikanice, ki se ne obračunavajo po avtorskih polah.

6. Posebna opravila, ki jih opravi prevajalec v zvezi s prevodom, se zaračunavajo glede na dejansko porabljeni čas in nastale stroške.

 

Upravni odbor DSKP

Ljubljana, marec 2024