Priporočene cene

TARIFNIK PRIPOROČENIH AVTORSKIH HONORARJEV

Društva slovenskih književnih prevajalcev

 

Za prevode proznih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 380,00 evrov bruto za avtorsko polo (avtorska pola je opredeljena kot 30.000 znakov s presledki; obseg besedila se izračunava glede na prevod), odvisno od zahtevnosti besedila.

Za prevode poezije iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 3,00 evri bruto za verz, odvisno od zahtevnosti besedila. Pavšal za prevod pesniške zbirke iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 2.800,00 evrov bruto, odvisno od zahtevnosti besedila. Pavšal velja za monografske prevode do 1000 verzov, za revijalne objave pa verzna postavka. Količina nad 1000 verzov se obračuna dodatno po postavki za verz.

Dodatne klavzule:

1. Zneski v predlaganem tarifniku so določeni kot najnižji priporočeni, navzgor pa niso omejeni.

2. Prevodi iz slovenščine v tuj jezik se obračunavajo po 20 % višji postavki od priporočenega minimalnega zneska za avtorsko polo, verz ali pavšal za pesniško zbirko.

3. Mesečna norma prevajalca/-ke je največ 5 avtorskih pol. Če mora prevajalec/-ka na zahtevo založnika delo prevesti v krajšem času od delovne norme, je upravičen/-a do 30 % višjega honorarja.

4. Zneski tarifnika se letno povečujejo v skladu z rastjo povprečne plače. Trenutne najnižje meje še niso usklajene s predpisanimi najnižjimi še dopustnimi avtorskimi honorarji za subvencionirane knjige pri Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije.

5. Priporočene vsote avtorskih honorarjev ne veljajo za gledališka besedila, stripe oz. risoromane in slikanice, ki se ne obračunavajo po avtorskih polah.

6. Posebna opravila, ki jih opravi prevajalec v zvezi s prevodom, se zaračunavajo glede na dejansko porabljeni čas in nastale stroške.

 

Upravni odbor DSKP

 

Ljubljana, 14. november 2022