Zborniki

Leta 1975 so začeli izhajati društveni zborniki, ki so si kmalu pridobili značaj redne letne publikacije, vezane na vsakoletna društvena srečanja oz. mednarodne simpozije. Toda nasprotno od srečanj, ki so se od legendarnega vsejugoslovanskega srečanja prevajalcev leta 1975 na Bledu vrstila vsako jesen, zborniki zlasti sprva niso izhajali redno. Nekateri so zato označeni kot dvojne ali celo trojne številke, zgodilo pa se je tudi, da jih je v istem letu (1985) izšlo po več. Zborniki objavljajo predvsem referate z društvenih srečanj in nekaterih drugih prireditev, občasno tudi bibliografije, zapiske diskusij, poročila o dejavnostih društva, nekrologe in nekatere druge prispevke na temo prevajanja, prevodoslovja in stanovske problematike. Od leta 2022 do 2006 je izhajala serija Obdobni pristop, ki vključuje 5 zbornikov in se s prevajalsko problematiko ukvarja po periodizacijskem ključu.

Preloader Image
8,00 
Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja                 (Obdobni pristop 5)
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil (Obdobni pristop 4)
Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Prevajanje besedil iz obdobja romantike   (Obdobni pristop 3)
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Prevajanje realističnih in naturalističnih besedil                                  (Obdobni pristop 2)
Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil (Obdobni pristop 1)
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevajanje Prešerna. Prevajanje pravljic
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev.
Na zalogi
5,00 
Prevod stripa in slikanice. Asterix v evropskih jezikih
Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevod uglasbenih besedil. Prevod trubadurske lirike
Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Modrov zbornik. Bio-bibliografije članov DSKP
Zbral in uredil: Martin Grum  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevajanje otroške in mladinske književnosti
Uredil: Vasja Cerar       Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Kriteriji literarnega prevajanja. Prevajanje in terminologija
Uredila: Majda Stanovnik  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevod besedila. Prevajanje romana
Uredila: Majda Stanovnik  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevod – posnetek, reprodukcija interpretacija. Prevajanje dramatike
Uredila: Majda Stanovnik  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevajanje slovenske književnosti. Prevajanje za kino in RTV
Uredila: Majda Stanovnik  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Prevod in narodova identiteta. Prevajanje poezije
Uredila: Majda Stanovnik, Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Prevajanje Biblije. Prevajanje filozofije
Uredila: Drago Bajt in Aleš Berger                                    Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Prevajanje dialektov in žargonov
Uredili: Irena Trenc-Frelih, Aleš Berger, Jaroslav Skrušny                       Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
   
5,00 
Radovljiški prevajalski zbornik
Uredili: Irena Trenc-Frelih, Frane Jerman, Janko Moder                                  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Prevajalci Pomurja in Porabja. Vuk Karadžić in prevajanje. Kritika prevajanja
Uredili: Irena Trenc-Frelih, Frane Jerman, Janko Moder                                 Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Potokarjev zbornik
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman, Janko Moder    Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Sovretov zbornik
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman, Janko Moder         Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Na zalogi
 
5,00 
Štiristo let prevajanja na Slovenskem
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman, Janko Moder           Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
France Prešeren v prevodih
Uredili: Drago Bajt, Frane Jerman, Janko Moder      Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem
Uredili: Drago Bajt, Frane Jerman, Janko Moder  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
0,00 
Oton Župančič v prevodih
Uredil: Janko Moder  Izdajatelja: Lipa, Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ni na zalogi
0,00 
Ivan Cankar v prevodih
Uredil: Janko Moder  Izdajatelja: Pomurska založba, Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ni na zalogi
5,00 
Strokovno srečanje »Bled 75«
Urednik: Janko Moder  Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije.
Na zalogi