Zbornik DSKP – 10

5,00 

Štiristo let prevajanja na Slovenskem

Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman, Janko Moder           Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

Zbornik DSKP – 10
Štiristo let prevajanja na Slovenskem

Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman, Janko Moder
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 1985
mehka vezava, 130 strani
COBISS.SI-ID: 4825089
Cena: 5,00 €

Kazalo

I
Kajetan Gantar: Uvodna beseda
Primož Simoniti: Etnična zavest slovenskih humanistov in protestantov
Jože Pogačnik: Scriptura sacra et viva vox
Jože Rajhman: Metodologija prevajanja slovenskih protestantov
Janko Moder: Ob Trubarjevih »treh rečeh«
Eugen Werber: O najstarijim prevodima starog zaveta i načelima prevodjenja
Iz diskusije: Eugen Werber, Matej Rode, Kajetan Gantar
Ljudevit Rupčič: Problem prijevoda religoznih tekstova
Kajetan Gantar: Konfrontacija med antiko in krščanstvom
Mihael Kuzmič: Prevajanje Svetega pisma v prekmurščino
Petar Hr. Ilievski: Značaj prevoda Grigorija Pelagonijskog za razvoj pismenog i književnog makedonskog jezika
Matej Rode: Od preobračanja do prevajanja

II
Dušan Željeznov: Mencinger in Puškin
Franc Šrimpf: Dr. Karel Glaser – prvi prevajalec iz sanskrta v slovenščino
Diomira Fabjan Bajc: Izkušnje pri prevajanju sodobnih slovenskih besedil v italijanščino
Sava Babić: Konjska dlaka, mačje crevo …
Saša Markus: Dokle nas reč služi (ili: O nemoći reči)