Mednarodni prevajalski simpozij 2017

Mednarodni prevajalski simpozij
Društva slovenskih književnih prevajalcev

(Maribor, 6.–8. oktober 2017)

Izbrani temi simpozija

Politika in prevod
Prevajanje slovenske literature v južnoslovanske jezike II (makedonščina, bolgarščina)

Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor (Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, http://www.ukm.um.si/splo-ne-informacije)

PETEK, 6. oktober 2017

15.30 Dobrodošlica in pozdravni nagovor predsednice DSKP, dr. Đurđe Strsoglavec
15.50 Katja Stergar: Mehanizmi in politika sofinanciranja na področju mednarodnega sodelovanja
16.10 dr. Štefan Vevar: O ideološkem (de)formiranju prevoda v teoretskem diskurzu in prevajalski praksi
16.30 Sonja Dolžan: Z Vrha prek Džehenema v Jugoslavijo, mojo deželo (posledice (ne)poznavanja izhodiščnega jezika in kulture)
16.50 Diskusija

17.20 Odmor za kavo/čaj (Kavarna Sova ob UKM)

17.40 Iztok Ilc: Politika in literarni kanon
18.00 Jedrt Lapuh Maležič: Uredniška politika malih in srednje velikih založb (zakaj promotorji branja ne posegajo po dobrih, temveč raje po priljubljenih prevodnih naslovih)
18.20 Diskusija
Moderira: dr. Đurđa Strsoglavec

19.30 Večerja

SOBOTA, 7. oktober 2017

10.00 mag. Dušanka Zabukovec: Opera in prevod: kaj pojejo operni pevci?
10.20 dr. Ljudmil Dimitrov: Ali je mogoč prevodni kanon? (bolgarsko-slovenska verzija)
10.40 dr. Lidija Arizankovska: Prevajanje slovenske literature v makedonščino – aktualno stanje in perspektive
11.00 dr. Nike Kocijančič Pokorn: Resnični varuhi prevodov: prevajalci in njihovi uredniki
11.20 Diskusija
Moderira: Tanja Petrič

11.50 Odmor za kavo/čaj (Kavarna Sova ob UKM)

12.20 dr. Namita Subiotto: Pedenjped čez petdeset let tudi Педапед
12.40 dr. Milena Mileva Blažić: Primerjalna analiza prevodov in priredb Makalonce
13.00 Eva Šprager: Prevodi slovenske literature v bolgarščino od leta 2000 do danes
13.20 Alenka Puhar: Prevod kot prehod v ostrejšo klimo – primer cenzure dr. Lindsaya Rogersa
13.40 Urška P. Černe: Politični in estetski odmiki v nemškem prevodu Zmote dijaka Tjaža
14.00 Diskusija
Moderira: Iztok Ilc

15.00 Kosilo

19.30 Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom Prevajalec in njegov urednik: pogovor z urednikom Ninom Flisarjem (Literarna hiša Maribor, Vojašniška 12, Maribor http://www.kud-mld.si/vojasniska-12.html)

NEDELJA, 8. oktober 2017

10.00 Strokovna ekskurzija: Po poteh sodobne umetnosti v Mariboru; simpozij se konča s kosilom.

 

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

JAK LOGOTIP