Mednarodni prevajalski simpozij

Mednarodni prevajalski simpozij je osrednje letno srečanje književnih prevajalcev, na nacionalni ravni pa edino strokovno srečanje prevajalcev leposlovja in humanistike, ki poteka že od leta 1975 in na katerem poleg slovenskih strokovnjakov sodelujejo tudi prevajalci in prevodoslovci iz tujine. Simpozij je namenjen odpiranju zahtevnejših prevajalskih vprašanj na razpisane teme, ki pa jih dopolnjujejo strokovne obdelave prostih tem. Hkrati gre tudi za krepitev vezi s tujino in povezovanje Društva s številnimi tujimi fakultetami in kulturnimi ustanovami. V zadnjih letih DSKP eno izmed tem simpozija v luči gostovanj na knjižnih sejmih v Bologni in Frankfurtu posveča tudi prevajanju slovenske književnosti v tuje jezike.

Kronološki seznam srečanj:

Bled, 17.–19. oktobra 1975
Prvo skupno delovno srečanje prevajalcev vseh smeri in strok iz vse Jugoslavije.
Glavna tema: Vloga prevajalstva v naši družbi.
Druge teme: Teorija prevajanja. – Problemi znanstvenega in tehničnega prevajanja. – Prevajanje poezije. – Posebne panoge prevajanja. – Pravni problemi prevajalstva. – Vloga prevajanja v življenju narodov. – Prevajanje iz orientalskih jezikov.

Radenci, 9.–10. oktobra 1976
Delovno srečanje jugoslovanskih književnih prevajalcev. Tema: Ivan Cankar v jezikih
književnostih jugoslovanskih narodov in narodnosti.

Koper, 6.–8. oktobra 1977
Temi: Vloga in pomen prevajanja v sodobni družbi. Družbeni in kulturni status
prevajalcev.
Na srečanju je bil 7. oktobra slovesni zbor DSKP ob 25-letnici društva s podelitvijo
listin in priznanj zaslužnim prevajalcem.

Novo mesto, 6.–8. oktobra 1978
Tema: Oton Župančič v prevodih.

Črni Vrh nad Idrijo, 12.–13. oktobra 1979
Tema: Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem.

Postojna, 3.–4. oktobra 1980
Temi: Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem. Prevajalci na Primorskem.

Maribor, 9.–10. oktobra 1981
Tema: Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem.

Kranjska Gora, 8.–10. oktobra 1982
Teme: Prevodi Franceta Prešerna in prevodi njegovih poezij.
O vlogi prevodne literature v razvoju nacionalne kulture. Iz prevajalske prakse.

Portorož, 7.–9. oktobra 1983
Temi: Vloga prevajanja v oblikovanju nacionalne kulture. Primorski krog prevajalcev.

Krško, 28.–30. septembra 1984
Tema: 400-letnica prevajanja na Slovenskem.

Ptuj, 4.–6. oktobra 1985
Temi: Metamorfoze prevedenih besedil. Prevajalsko delo in osebnost Antona Sovreta
(1885-1963).

Škofja Loka, 26.–28. septembra 1986
Tema: Vpliv prevoda na oblikovanje knjižnega jezika.

Moravske Toplice, 25.–27. septembra 1987
Teme: Kritika prevajanja. Vuk Karadžić in prevajanje. Prevajalci Pomurja in Porabja.

Radovljica, 30. septembra–2. oktobra 1988
Temi: Novi mediji in prevajanje. Iz zgodovine slovenskega prevajanja.

Dolenjske Toplice, 29. septembra–1. oktobra 1989
Temi: Prevajanje dialektov in žargonov. Iz zgodovine prevajanja.

Preddvor pri Kranju, 28.–30. septembra 1990
Temi: Prevod kot kot estetski fenomen. Linhart, prevajalec in prirejevalec.

Preddvor pri Kranju, 27.–29. septembra 1991
Temi: Prevajanje filozofije. Problemi novega slovenskega prevoda Biblije.

Preddvor pri Kranju, 25.–27. septembra 1992
Temi: Prevod in narodova identiteta. Prevajanje poezije.

Žalec, 24.–26. septembra 1993
Temi: Prevod – posnetek, reprodukcija, interpretacija. Prevajanje dramatike.

Žalec, 23.–25. septembra 1994
Temi: Prevajanje slovenske književnosti. Prevajanje za radio in TV.

Bled, 6.–8. oktobra 1995
Temi: Prevod in besedilo. Prevajanje romana.

Maribor, 4.–6. oktobra 2013
Temi: Izvirnost in potujevanje v prevodih. Vloga in značaj prevoda v sedanjem času.

Maribor, 10.–12. oktobra 2014
Teme: Janko Moder in prevajanje (ob 100-letnici rojstva). Prevajanje dokumentarne literature (pisma, dnevniki, spomini, avtobiografije). Prevajanje med mojstrenjem in mojstrstvom.

Radovljica, 9.–11. oktobra 2015
Teme: Prevajalska in prevajalčeva svoboda. Prevajanje za oder. Govorna karakterizacija literarnih oseb v prevodu.

Ljubljana, 7.–8. oktobra 2016
Teme: Spol in prevod. Radojka Vrančič in prevajanje (ob 100-letnici rojstva). Prevajanje slovenske literature v južnoslovanske jezike I (hrvaščina, srbščina, bosanščina, črnogorščina).

Maribor, 6.–8. oktobra 2017
Teme: Politika in prevod. Prevajanje slovenske literature v južnoslovanske jezike II (makedonščina, bolgarščina).

Ljubljana, 5.–6. oktobra 2018
Teme: Prevajanje reglementirane poezije. Med prevodoslovno teorijo in prevajalsko prakso. Prevajanje slovenske literature v italijanščino.

Potrna, 4.–6. oktobra 2019
Teme: Prevajanje antičnih besedi. Prevajanje humorja. Prevajanje slovenske literature v nemščino.

Maribor, 9. oktobra / Lendava, 10. in 11. oktobra 2020
Temi: Prevajanje otroške in mladinske književnosti iz tujih jezikov in v tuje jezike. Prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil v madžarščino in iz madžarščine.

Nova Gorica, 1.–3. oktobra 2021
Temi: Premene prevajalstva v samostojni Sloveniji: prevajalci kot literarni posredniki. Prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil v angleščino in iz angleščine.

Nova Gorica, 7.–9. oktobra 2022
Temi: Prevajanje skatološkega besedišča in erotične književnosti. Prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil iz francoščine in v francoščino.

Celje, 6.–8. oktobra 2023
Temi: Prevajanje leposlovnih in humanističnih besedil iz španščine, portugalščine in katalonščine v slovenščino in obratno. Društva književnih prevajalcev skozi čas. Ob 70. obletnici DSKP.