Publikacije

Hieronymus

Zborniki

Preloader Image
8,00 
Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja                 (Obdobni pristop 5)
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil (Obdobni pristop 4)
Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Prevajanje besedil iz obdobja romantike   (Obdobni pristop 3)
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Prevajanje realističnih in naturalističnih besedil                                  (Obdobni pristop 2)
Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil (Obdobni pristop 1)
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevajanje Prešerna. Prevajanje pravljic
Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev.
Na zalogi
5,00 
Prevod stripa in slikanice. Asterix v evropskih jezikih
Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevod uglasbenih besedil. Prevod trubadurske lirike
Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Modrov zbornik. Bio-bibliografije članov DSKP
Zbral in uredil: Martin Grum  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevajanje otroške in mladinske književnosti
Uredil: Vasja Cerar       Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Kriteriji literarnega prevajanja. Prevajanje in terminologija
Uredila: Majda Stanovnik  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevod besedila. Prevajanje romana
Uredila: Majda Stanovnik  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevod – posnetek, reprodukcija interpretacija. Prevajanje dramatike
Uredila: Majda Stanovnik  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Prevajanje slovenske književnosti. Prevajanje za kino in RTV
Uredila: Majda Stanovnik  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Prevod in narodova identiteta. Prevajanje poezije
Uredila: Majda Stanovnik, Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Prevajanje Biblije. Prevajanje filozofije
Uredila: Drago Bajt in Aleš Berger                                    Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Prevajanje dialektov in žargonov
Uredili: Irena Trenc-Frelih, Aleš Berger, Jaroslav Skrušny                       Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
   
5,00 
Radovljiški prevajalski zbornik
Uredili: Irena Trenc-Frelih, Frane Jerman, Janko Moder                                  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Prevajalci Pomurja in Porabja. Vuk Karadžić in prevajanje. Kritika prevajanja
Uredili: Irena Trenc-Frelih, Frane Jerman, Janko Moder                                 Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
 
5,00 
Potokarjev zbornik
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman, Janko Moder    Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
Sovretov zbornik
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman, Janko Moder         Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Društvo za antične in humanistične študije Slovenije
Na zalogi
 
5,00 
Štiristo let prevajanja na Slovenskem
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman, Janko Moder           Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
5,00 
France Prešeren v prevodih
Uredili: Drago Bajt, Frane Jerman, Janko Moder      Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
8,00 
Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem
Uredili: Drago Bajt, Frane Jerman, Janko Moder  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Na zalogi
0,00 
Oton Župančič v prevodih
Uredil: Janko Moder  Izdajatelja: Lipa, Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ni na zalogi
0,00 
Ivan Cankar v prevodih
Uredil: Janko Moder  Izdajatelja: Pomurska založba, Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ni na zalogi
5,00 
Strokovno srečanje »Bled 75«
Urednik: Janko Moder  Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije.
Na zalogi