Zbornik DSKP – 24

5,00 

Prevod uglasbenih besedil. Prevod trubadurske lirike

Uredil: Tone Smolej  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

Zbornik DSKP – 24
Prevod uglasbenih besedil
Prevod trubadurske lirike

Uredil: Tone Smolej
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 1999
mehka vezava, 194 strani
ISNB: 961-90386-4-9
Cena: 5,00 €

Zbornik je posvečen teoriji in zgodovini prevajanja libreta, prevajanju drugih glasbenih zvrsti ter prevajanju trubadurske lirike.

Vsebina

Urednikov uvod

Prevod uglasbenih besedil

Teorija in zgodovina prevodov libreta
Klaus Kaindl: Die Opernübersetzung als musikalisch-szenischer Entwurf
Igor Grdina: Prevajanje libretov in njegovi začetki med Slovenci
Mitja Spreizer: Parmova ‘Stara pesem’
Jože Stabej: Majhna podoknica. O prevajanju besedil in prevodov
Janko Moder: Ob Webrovem Čarostrelcu
Martina Ožbot: Štritofov prevod Seviljskega brivca
Tatjana Stanič: Ruski libreto. Med prevodom in predlogo
Tone Smolej: Carmen v slovenskih prevodih in literarnih delih

Prevodi drugih zvrsti
Majda Stanovnik: Župančičevi prevodi uglasbenih Bierbaumovih pesmi
Dušanka Zabukovec: Še prevod sodil bi Kopitar
Milan Dekleva: Prevajanje v duhu in duru

Prevodi trubadurske lirike
Miha Pintarič: O trubadurski glasbi
Borisa A. Novak: Problemi pri prevajanju trubadurske lirike v slovenščino
Margit P. Alhady: Andaluzijska pesniška oblika muvašaha v besedi in glasbi ter njen vpliv na nastanek trubadurske lirike

Jubilej
Niko Jež: Prevajalka Rozka Štefanova

Avtorji prispevkov