Zbornik DSKP – 26

5,00 

Prevajanje Prešerna. Prevajanje pravljic

Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev.

Na zalogi

Zbornik DSKP – 26
Prevajanje Prešerna
Prevajanje pravljic

Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 2001
mehka vezava, 409 strani
ISBN: 961-90386-6-5
Cena: 8,00 €

Gre za prvo publikacijo, ki skuša sistematično proučiti vprašanja in probleme, povezane s posredovanjem Prešernovih pesniških besedil v tuje kulture, od slovanskih, romanskih in germanskih do drugih, kot sta madžarska in arabska. Posebna pozornost je posvečena tudi problematiki slovenjenja Prešernovih nemških pesmi. Drugi razdelek, naslovljen Prevajanje pravljic se posveča različnim vidikom prevajanja znanih in manj znanih pravljic za odrasle in otroke. Ob omenjenih dveh je v zborniku še tretji razdelek, ki prinaša pester izbor razprav o aktualnih prevajalsko oz. prevodoslovno relevantnih vprašanjih.

Kazalo

Uvod urednice

Prevajanje Prešerna
Boris Paternu: Vprašanje Prešernovega jezika
Boris A. Novak: Verzifikacijski problemi prevajanja Prešerna v angleščino in francoščino
Jonatan Vinkler: Prešeren v češkem prevodu ‒ znaki in pomeni (19. stoletje: Čelakovský, Penížek, Borecký)
Peter Svetina: Vrazovi prevodi Prešernovih sonetov: ciklus sonetov Sanak i istina
Rozka Štefan: Prešeren pri Poljakih
Bożena Tokarz: Prešernova ljubezenska lirika v poljskih prevodih
Nadežda Starikova: “Ruski” Prešeren
Tom Priestly: On translating Prešeren
Miha Pintarič: Novi prevodi Sonetov nesreče v angleščino
Alasdair MacKinnon: Sonnets of Unhappiness
Klaus Detlef Olof: Prešeren in deutscher Übersetzung, eine Herausforderung
Marija Pirjevec: Prodor prvega slovenskega klasika v italijanski svet
Vladimir Pogačnik: Gazele v francoskih prevodih – oblikovni vidik
Irene Mislej: Prešeren v španščini
Darinka Soban: Prešeren v švedskem prevodu Alfreda Jensena, 1895
Orsolya Gállos: France Prešeren v madžarskem prevodu
Matej Hriberšek: Prešeren v latinščini; prevodi Prešernovih pesmi v latinščino
Margit Alhady: Začetki prevajanja Prešernove poezije v arabski jezik
Kajetan Kovič: Pripis k prevodom Prešerna
Janko Moder: Prevajalcev na ducate, Prešeren en sam
Štefan Vevar: Prešernova “Pevcu I” v slovenskih prevodih od Gradnikovega do Modrovega

Prevajanje pravljic
Janez Gradišnik: Prevajanje mladinskih knjig
Majda Stanovnik: Medved Pu
Dušanka Zabukovec: Ilustracija k prevajalski folklori
Roberto Dapit: Prevajanje rezijanskih besedil
Marjana Kobe: Andersenova pravljica kot moralična zgledna zgodba
Silvana Orel Kos: Zgodnji slovenski prevodi Andersenovih pravljic
Silvana Orel Kos: Let divjih labodov med nebesi in peklom

Varia
David Movrin: Zvestoba besedilu med Rimom in romantiko: Skica iz zgodovine evropskega prevajanja
Florence Gacoin-Marks: Od literarnega raziskovanja do literarnega prevajanja: vloga besedilne analize pri prevajanju Cankarjeve Hiše Marije pomočnice
Tone Smolej: ”Jako ganljiva in stresajoča povest.” Pavel in Virginija Bernardina de Saint-Pierra na Slovenskem
Meta Klinar: Prevodi slovenske proze v francoščino v letih 1965‒1999
Tone Smolej: Druga Goethejeva Popotnikova nočna pesem ‒ drugič
Martina Ožbot: Problemi posredovanja slovenskih literarnih besedil v tuje kulture
Tom Priestley: Anton Aškerc: Mutec Osojski

Kronika DSKP
Dušanka Zabukovec: Kronika Društva slovenskih književnih prevajalcev 2000/01

Avtorji prispevkov