Zbornik DSKP – 17

5,00 

Prevod in narodova identiteta. Prevajanje poezije

Uredila: Majda Stanovnik, Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

 

Zbornik DSKP – 17
Prevod in narodova identiteta
Prevajanje poezije

Uredila: Majda Stanovnik
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 1993
mehka vezava, 88 strani
COBISS.SI-ID: 35866368
Cena: 5,00 €

Vsebina

Aleš Berger: Beseda med časi in prostori

Prevod kot sestavni del narodove identitete
Meta Grosman: Medkulturne funkcije književnega prevajanja
Frane Jerman: Književni prevod in nacionalna identiteta
Janko Moder: Prevod kot sestavni del narodove identitete
Majda Stanovnik: Samobitni strah pred prevodom
Josip Osti: Prevodjenje kao gubljenje i uspostavljanje narodnog i sopstvenog identiteta 

Prevajanje poezije
Kajetan Kovič: Dvogovor
Drago Bajt: Knjižni prevodi svetovne poezije v slovenščino po letu 1945
Tone Pavček: Brv nad prepadoma
Niko Grafenauer: Med mimesis in poiesis
Andrej Arko: Prevedljivost neprevedljivega
Boris A. Novak: Ali je aleksandrinec v slovenščini sploh mogoč?
Marjan Strojan: Beowulf ‒ prevod prevoda

Prevajanje južnoameriškega romana
Alenka Bole Vrabce: Avtobiografski prevajalski kroki

Robert Musil v slovenskih prevodih
Janez Gradišnik: Prevajanje Moža brez posebnosti
Darko Dolinar: Ob Zablodah gojenca Törleßa: prevod kot interpretacija
Štefan Vevar: Prevodne dileme skoz prizmo Treh žensk

Prevajalstvo in dvojezična družba
Janko Moder: Dve izhodišči ‒ en cilj
Reginald Vospernik: Prevajalstvo in dvojezična družba
Stane Ivanc: Razmetane misli
Jani Virk: Jezik kot sredstvo identitete
Fabjan Hafner: Dvojezična družba in prevajalstvo

Uredniški dostavek (Majda Stanovnik)