Zbornik DSKP – 16

5,00 

Prevajanje Biblije. Prevajanje filozofije

Uredila: Drago Bajt in Aleš Berger                                    Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev

Na zalogi

 

Zbornik DSKP – 16
Prevajanje Biblije
Prevajanje filozofije

Uredila: Drago Bajt in Aleš Berger.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 1992
mehka vezava, 99 strani
COBISS.SI-ID: 31414784
Cena: 5,00 €

Uredniški uvod

Prevajanje Biblije (referati, diskusija, polemika)
Jože Krašovec: Dileme v prevajanju hebrejske Biblije
Otmar Črnilogar: Nekaj značilnosti svetopisemskega sloga
Jurij Bizjak: Nekaj Jobovih metafor
Janko Moder: Ob novem prevodu Svetega pisma nove zaveze
Marijan Peklaj: Mojzesove knjige ‒ prevajanje danes
Gorazd Kocijančič: O načelih novega slovenskega prevoda Svetega Pisma
Janez Zupet: Suhadolnikova analiza jubilejnega prevoda Nove zaveze 1984
Majda Stanovnik: Identiteta izvirnika v različnih prevodih
Diskusija
Polemika (intervju z J. Krašovcem, polemični odgovor F. Rozmana, polemični odgovor J. Krašovca)

Prevajanje filozofije

Okrogla miza

Prevodi Silvestra Koprive (1908‒1991)
Kajetan Gantar: Prevajalske dileme prof. Silvestra Koprive