Kernev Štrajn, Jelka

Izvirni jezik:
angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina

Ciljni jezik:
slovenščina