Subiotto, Namita

Izvirni jezik:
bolgarščina, makedonščina
Ciljni jezik:
slovenščina

E-pošta:

namita.subiotto@gmail.com

Izvirni jezik:

bolgarščina, makedonščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

proza, poezija, družboslovna in humanistična besedila

Biografija:

Namita Subiotto je diplomirala, magistrirala in doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za slavistiko, kjer predava predmete s področja makedonskega jezika, literature in kulture. Ukvarja se s kontrastivnim proučevanjem slovenskega in makedonskega jezika ter raziskovanjem makedonske književnosti, predvsem sodobnih tokov.

Ukvarja se tudi s prevajanjem makedonskega in bolgarskega leposlovja ter znanstvenih besedil.

Za prevajalsko delo je leta 2014 prejela priznanje Lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode poezije iz makedonščine (poezija mlajše generacije: Gjoko Zdraveski, Marta Markoska, Ivan Antonovski) in bolgarščine (Rumen Leonidov), leta 2009 ji je Makedonska akademija znanosti in umetnosti dodelila medaljo Blaže Koneski za prispevek k afirmaciji makedonske literature.

Leta 2021 je prejela štipendijo za prevajalsko rezidenco v Skopju v okviru programa I-Portunus.eu za prevajanje poezije Elene Prendžove in Igorja Trpčeskega.

Nagrade, priznanja:

2014  lirikonov zlat; priznanje za vrhunske revijalne prevode poezije iz makedonščine (poezija mlajše generacije: Gjoko Zdraveski, Marta Markoska, Ivan Antonovski) in bolgarščine (Rumen Leonidov)

2009  medalja Blažeta Koneskega; priznanje Makedonske akademije znanosti in umetnosti za prispevek k afirmaciji makedonske literature

Bibliografija:

PDF ikona e1665655224432