Leskovec, Alfred

Izvirni jezik:
nemščina, slovenščina
Ciljni jezik:
nemščina, slovenščina

E-pošta:

alfred.leskovec@siol.net

Izvirni jezik:

nemščina, slovenščina

Ciljni jezik:

nemščina, slovenščina

Področja prevajanja:

družboslovna in humanistična besedila, strokovna in tehnična besedila

Biografija:

Nemcist in filozof, že več kot trideset let prevajam iz nemškega jezika v slovenski in obratno najrazličnejša področja, od tehnike, prava, kmetijstva, okolja in humanistike, ki je v zadnjem času moje osrednje in najljubše prevajalsko področje. Iz nemščine sem prevajal avtorje, kot so Nietzsche, Schopenhauer, Dilthey, Husserl, Safranski, Belting, Jünger, Pfaller, Lütz, Adorno, Janez Tauler, Jung, in obratno iz slovenskega jezika v nemški slovenske filozofe, kot so M. Dolar, A. Zupančič, D. Komel, G. Moder, J. Simoniti, R. Riha.

Nagrade, priznanja:

2018 Jermanova nagrada za prevod Psihologije in alkimije Carla Gustava Junga

Bibliografija:

PDF ikona e1665655224432