Bitenc, Ani

Izvirni jezik:
angleščina, francoščina

Ciljni jezik:
slovenščina