Strojan, Marjan

Izvirni jezik:
angleščina

Ciljni jezik:
slovenščina