Prevajalska kazalka

1,50 

Prevajalska kazalka

Kompaktna kazalka za knjige, prevlečena z mat folijo v modri barvi DSKP, ki prinaša 10 različnih dvojezičnih citatov iz svetovne književnosti o prevajanju. Na eni strani je citat zapisan v izvirniku z navedbo avtorja oz. avtorice, na drugi pa v slovenskem jeziku z navedbo prevajalca oz. prevajalke.

Dimenzije kazalke: 21 cm x 6 cm

 

Izbirate lahko med naslednjimi citati:

KAZALKA 1

»Les traducteurs ne sont pas des peseurs de mots, mais des peseurs d’âme.« – Myriem Bouzaher
»Prevajalci ne pretehtavajo besed, temveč duše.« – prevedla Živa Čebulj

KAZALKA 2

»El original es infiel a la traducción.« – Jorge Luis Borges
»Izvirnik ni zvest prevodu.« – prevedel Aleš Berger

KAZALKA 3

»La lingua dell’Europa è la traduzione.« – Umberto Eco
»Jezik Evrope je prevajanje.« – prevedel Vasja Bratina

KAZALKA 4

»Bei der Übersetzung wird alles so transformiert, dass sich nichts verändert.« – Günter Grass
»V prevodu se vse preoblikuje tako, da se nič ne spremeni.« – prevedla Tanja Petrič

KAZALKA 5

»Переводчики суть подставные лошади просвещения.« – Aleksander Sergejevič Puškin
»Prevajalci so preprežni konji prosvete.«
– prevedla Lijana Dejak

KAZALKA 6

»Without translation, we would be living in provinces bordering on silence.« – George Steiner
»Brez prevajanja bi živeli v provincah na meji s tišino.« – prevedel Jernej Županič

KAZALKA 7

»Os escritores fazem as literaturas nacionais e os tradutores fazem a literatura universal.«José Saramago
»Pisatelji ustvarjajo nacionalne književnosti, prevajalci pa univerzalno književnost.« – prevedla Barbara Juršič

KAZALKA 8

»Denn was man auch von der Unzulänglichkeit des Übersetzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltverkehr.« – Johann Wolfgang von Goethe
»Kar koli je že mogoče reči o nezadostnosti prevajanja, vendarle je in ostaja eno najpomembnejših in najbolj dostojanstvenih opravil v splošnem občevanju sveta.« – prevedel Štefan Vevar

KAZALKA 9

»Nesem te v zibel drugega jezika, / kjer nisi, dokler jaz ne rečem: je.« – Kajetan Kovič
»I take you to another language cradle, / where you are not until I say: He is.« – prevedla Nada Grošelj

KAZALKA 10

»Vsak narod se mora duhovno osvoboditi in si razširiti obzorje z literaturami drugih narodov, pravzaprav s kulturo vsega človeštva.« – Oton Župančič
»Every nation needs to free its spirit and broaden its horizons with the literatures of other nations – indeed, with the culture of all humanity.« – prevedla Nada Grošelj

Dodatne informacije

CITATI

Kazalka 1, Kazalka 2, Kazalka 3, Kazalka 4, Kazalka 5, Kazalka 6, Kazalka 7, Kazalka 8, Kazalka 9, Kazalka 10