Kocijančič Pokorn, Nike

Izvirni jezik:
angleščina, srednja angleščina, francoščina, slovenščina
Ciljni jezik:
angleščina, slovenščina

E-pošta:

nike.pokorn@ff.uni-lj.si

Izvirni jezik:

angleščina, srednja angleščina, francoščina, slovenščina

Ciljni jezik:

angleščina, slovenščina

Področja prevajanja:

proza, poezija, družboslovna in humanistična besedila

Spletna stran:

http://www2.arnes.si/~supnkoci/en/Home.html

Biografija:

Nike K. Pokorn je redna profesorica na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovno se na področju prevodoslovja ukvarja s teorijo prevajanja, vplivi ideologije na prevod ter prevajanjem in tolmačenjem za skupnost. Objavila je več monografij in člankov, med njimi: Misliti prevod: izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja (Ljubljana, 2003), monografijo Challenging the Traditional Axioms (Amsterdam, Philadelphia, 2005), ki se je posvečala prevajanju literarnih besedil v nematerni jezik, in Post-socialist translation practices (Amsterdam, Philadelphia, 2012), ki je proučevala prevajanje otroške in mladinske literature v socialističnem obdobju v Jugoslaviji. Prevedla je pesmi več slovenskih pesnikov v angleščino, med njimi Integrale Srečka Kosovela (1998, skupaj s Katarino Jerin in Philipom Burtom). Prevaja tudi starejša besedila iz srednje angleščine v slovenščine, med njimi srednjeangleško mistično besedilo Oblak nevedenja (1996), prvo avtobiografijo v angleškem jeziku Knjigo Margery Kempe (2006) in Razodetja Božje ljubezni Julijane iz Norwicha (2009).