Krakar Vogel, Boža

Izvirni jezik:
francoščina, hrvaščina

Ciljni jezik:
slovenščina