Snoj, Vid

Izvirni jezik:
angleščina, italijanščina, nemščina

Ciljni jezik:
slovenščina