Kalan, Valentin

Izvirni jezik:
angleščina, francoščina, grščina, nemščina
Ciljni jezik:
slovenščina

E-pošta:

valentin.kalan@guest.arnes.si

Izvirni jezik:

angleščina, francoščina, grščina, nemščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

humanistična besedila, filozofija

Biografija:

Prva knjižna objava je bila Zgodovina filozofije II Karla Vorländerja z natančnejšim naslovom Filozofija novega veka do Kanta (1970). Sledil je prevod Platonovega dialoga Sofist pri Založbi Obzorja (1980), medtem ko je bil Platonov dialog Evtifron, objavljen v reviji Problemi – Razprave (1984).

Nato so bili objavljeni Karla Marxa Spisi o antični filozofiji (1989). Tu sem bil prevajalec Marxova knjige Razlika med Demokritovo in epikurejsko filozofijo narave, ki je njegova disertacija. Prevedel sem tudi nemški part besedila Zvezkov o epikurejski filozofiji, medtem ko sta obsežne iz grščine prevedla Kajetan Gantar (str. 118-161, 269-307) in Marjeta Šašel-Kos (str. 161-211). Dr. Kajetan Gantar je prevedel strani iz Diogena Laertija, Seksta Empirika, Cicerona, Seneke, Klementa Aleksandrijskega in Stobeja,  dr. Marjeta Šašel-Kos pa iz Plutarha.

Glede na deziderata univerzitetnega študija filozofije sem se v času od 1993 do 2012 najbolj posvečal prevajanju Aristotelovih del. Tako je pri Slovenski matici najprej je izšla razprava O duši (1993; ponatis 2002) pri Založbi ZRC SAZU pa Metafizika (1999). Slovenska matica je bila nato pripravljena objaviti še dve Aristotelovi deli: Fizika, Knjige 1, 2, 3, 4 (2004) ter O nastajanju in propadanju (2012).

Pri Slovenski matici je izšel tudi izbor iz Nietzschejevih Času neprimernih premišljevanj (2007), ki obsega dve meditaciji: O koristi in škodi zgodovine za življenje; Mi filologi.

Poleg tega sem sodeloval s prevodom enega ali več poglavij pri naslednjih knjigah:

Iz angleščine je delo Armanda Maurerja Srednjeveška filozofija (1998).

Iz  francoščine sta dve deli Jacquesa Lacana: Seminar XX, Še (1985) in Seminar  VII, Etika psihoanalize (1988).

Pri prevajanju iz nemščine sem sodeloval pri prevodu priročnika filozofije za srednje šole DTV Atlas filozofije : tabele in teksti (1997), pri prevodu izbora Hans-Georga Gadamerja Filozofska hermenevtika in grška filozofija (1999) in pri prevodu Heideggrovega dela Bit in čas (1997).

Poleg tega sem prevedel posamezne razprave s področja humanistike: H. M. Enzensberger, O. Pöggeler, Martin Luther, Rüdiger Bubner , ki so bile objavljene v v revijah Problemi, Časopis za kritiko znanosti, Nova revija in Phainomena. Prevedel sem tudi več Martina Heideggra.