Kunaver, Jurij

Izvirni jezik:
španščina

Ciljni jezik:
slovenščina