Unuk, Jana

Izvirni jezik:
angleščina, bosanščina, hrvaščina, poljščina, srbščina

Ciljni jezik:
slovenščina