Boris A. Novak

30,00 

Salto immortale I in II. Študije o prevajanju poezije (Studia translatoria 3)

Uredila: Majda Stanovnik                                    Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU

Na zalogi

Boris A. Novak
Salto immortale I
Študije o prevajanju poezije
(Studia translatoria 3)

Uredila: Majda Stanovnik
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Ljubljana 2011
mehka vezava, 307
ISBN: 978-961-254-259-7
Cena: 30,00 € (oba zvezka)

Zahtevnost prevajanja poezije je Boris A. Novak ponazoril že v naslovu svojega najnovejšega znanstvenega dela – Salto immortale (to skovanko bi lahko prevedli kot Nesmrtni skok ali Neminljivi premet). Avtor, ki je obenem pesnik, prevajalec in profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, z vrsto primerov analizira problematiko prevajanja pesniških besedil od antičnih in srednjeveških oblik do prostega verza in avantgardističnih eksperimentov 20. stoletja, pri tem pa obravnava pahljačo načelnih in praktičnih prevajalskih problemov. Novak reflektira tudi lastne postopke pri prevajanju poezije iz devetih jezikov (francoščine, stare okcitanščine, italijanščine, španščine, angleščine, nemščine, nizozemščine, stare flamščine in južnoslovanskih jezikov), predvsem na ravni razlik med ritmiko in evfonijo izvirnikov in slovenskih prevodnih variant.

Kazalo

Predgovor

Z osebnim glasom

Prevod ‒ salto immortale

Razmerje med avtorjem in prevajalcem
Avtoriteta avtorja: kult preteklosti ali prihodnosti?

O (ne)prevedljivosti poezije
Dvojezične izdaje ‒ optimalen način objavljanja prevodne poezije
Prevod in / ali prepesnitev?
Izziv neprevedljivih pesmi

Tekst in globlja tekstura pesmi
Prevajanje teksta, kon-teksta, pred-teksta in pod-teksta

Verzifikacijski problemi
Pri prevajanju vezane besede
Kaj je verz in kako ga prevajati?
Kaj je rima in kako jo prevajati?
O svežini jutranje in večerne zarje, o ljubezenski pesmi škrjanca in trubadurja
Problemi pri prevajanju trubadurske lirike v slovenščino
Prevajanje francoskega srednjeveškega epskega deseterca in osmerca
Silabotonična adaptacija srbskega (»junaškega«) deseterca
Ali je aleksandrinec v slovenščini sploh mogoč?
Kako govori Cyrano: Rostandov in Župančičev verz

***

Boris A. Novak
Salto immortale II
Študije o prevajanju poezije
(Studia translatoria 3)

Uredila: Majda Stanovnik
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Ljubljana 2011
mehka vezava, 309 strani
ISBN: 978-961-254-259-7
Cena: 30,00 € (oba zvezka)

Kazalo

Verzifikacijski problemi pri prevajanju vezane besede
Stare in nove možnosti prevajanja aleksandrincev
Dramski verz: primerjava aleksandrinca in blank verza
Poezija in konvencija v baroku in klasicizmu
Slovenski prevodi Goethejeve balade Mignon na oblikovni ravni
Verzifikacijski problemi prevajanja Prešerna v angleščino in francoščino
Prevajanje francoske simbolistične lirike
Primerjava Udovičevih in Bergerjevih prevodov romanc Garcíe Lorce
Epigrami Sinan qua non
Problemi prenašanja japonskega haikuja v slovenščino

Prevajanje prostega verza, pesmi v prozi in avantgardističnih eksperimentov
Kaj je prosti verz in kako ga prevajati?
Kaj je pesem v prozi in kako jo prevajati?
Prevajanje vizualne in zvočne poezije

Prevajanje proze
Čutna nazornost besednjaka Marcela Prousta in jezikovna arheologija Radojke Vrančič

Dvoglasno
Dvojezičnost ‒ ponotranjeno prevajanje, kontrolirana shizofrenija, kulturno bogastvo

Povzetek

Summary

Viri in literatura

Imensko kazalo