Bożena Tokarz

17,00 

Eseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanju (Studia translatoria 7)

Prevedla: Niko Jež in Primož Čučnik
uredila: Martina Ožbot                                            Izdajatelja: Založba ZRC SAZU in DSKP

Na zalogi

Bożena Tokarz
Eseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanju
(Studia translatoria 7)

Prevedla: Niko Jež in Primož Čučnik
Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelja: Založba ZRC SAZU, Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljubljana 2019
mehka vezava, 218 strani
ISBN: 978-961-05-0216-6
Cena: 17,00 €

Eseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanju so v več pogledih posebna knjiga: najprej zato, ker govorijo o poljsko-slovenskih prevodih in širše književnih in kulturnih odnosih, kar ni ravno pogost predmet poglobljenega razpravljanja; nadalje zato, ker knjiga ponuja samosvoj pogled na slovensko književnost, ki prihaja od zunaj in tako njene značilnosti osvetljuje z drugačnega, vsekakor manj običajnega zornega kota; nenazadnje pa tudi zato, ker prinaša pomembno sintezo avtoričinega pristopa, v katerem se posrečeno združujeta izkušnja in vednost strokovnjakinje za literarno vedo in odprtost za različne smeri jezikoslovnega proučevanja besedil, vključno s kognitivnim jezikoslovjem. Iz razprav Bożene Tokarz se izriše kompleksna panorama izmenjav med poljsko in slovensko književnostjo, pri kateri so glavni in v marsičem enakovredni akterji izbrani avtorji, ki se vpenjajo v čas od romantike do današnjih dni, in njihovi prevajalci. Slednji so v večji ali manjši meri dvojezični in dvokulturni, naseljeni hkrati v poljskih in slovenskih krajinah literarnega , jezikovnega in kulturnega imaginarija. Skoz njihove prevode se kažejo različne jezikovne senzibilnosti, intelektualni horizonti in interpretacijske usmeritve, hkrati pa tudi razkošje ubeseditvenega potenciala, značilno za situacije, v katerih se z izjemnimi literarnimi deli soočijo prevajalci, ki s svojim znanjem, izkustvom in pogosto drznostjo ustvarjajo in utrjujejo povezave med književnostmi in kulturami in tako, v tem primeru, na križišču poljske in slovenske literature gradijo nove svetove. Pričujoča knjiga nas kot svojevrsten vodnik popelje vanje. (Martina Ožbot)

Kazalo
Prešernova ljubezenska lirika v poljskih prevodih
»Trans-Atlantik« v prevodu Nika Ježa
O empatiji v prevodu
Prevod v medkulturnem dialogu
Slovnične kategorije v prevodu na primeru slovenskih in poljskih prevodov
Tabu in avtocenzura v prevodu
Kulturne bariere v prevodu
Slovenski izbor iz poljske literature: prevodi iz let 1990‒2006
Prevod ali »zlitje horizontov«
Umetniški prevod kot prisvajanje drugačnosti
Slovenski prevodi proze Stanisława Lema
Ustvarjalnost Zbigniewa Herberta v Sloveniji
Umetniški prevod v transverzalni perspektivi
Prevajalec v procesu literarne recepcije