Majda Stanovnik

20,00 

Prevajalci o prevodu. Od Trubarja do Župančiča (Studia translatoria 5)

Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Založba ZRC SAZU

Na zalogi

Majda Stanovnik
Prevajalci o prevodu
Od Trubarja do Župančiča
(Studia translatoria 5)

Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Ljubljana 2013
mehka vezava, 339 strani
ISBN: 978-961-254-657-1
Cena: 20,00 €

Zbirka Studia Translatoria tokrat objavlja delo, ki slovensko zgodovino prevajanja in prevodoslovja osvetljuje s posebnega, bistvenega, čeprav doslej slabo poznanega zornega kota: antologija Prevajalci o prevodu Majde Stanovnik daje besedo glavnim akterjem prevodnih stremljenj – prevajalcem samim. Skoz njihove programske, refleksivne, pojasnjevalne in kritične prispevke spoznavamo pot, ki si jo je prevod postopno utiral v slovenski kulturi, in sicer od verske utemeljenosti potrebe po njem pri protestantih prek njegove sprva neproblematične vloge, v kateri je bil intuitivno ali zavestno dojet kot funkcionalna dopolnitev domače produkcije, nato prek mladoslovenskega povečini odklonilnega odnosa do prevedenih besedil ter končno do uveljavitve prevoda kot izjemno pomembne sestavine korpusa književnih besedil v slovenščini. Iz nabora reprezentativnih besedil oziroma njihovih odlomkov, nastalih v skoraj štiristoletnem obdobju, ki sega od časa prelomnih dejanj Trubarja in njegovih do tridesetih let prejšnjega stoletja, lahko nazorno spoznavamo spreminjajoče se mesto, odmerjeno prevodu, in njegovo vlogo pri jezikovnem, književnem in kulturnem razvoju. Antologija izostruje doslej znano dinamično podobo slovenske prevodne kulture in tako na poseben način nadaljuje avtorski projekt, ki je bil predstavljen z monografijo Slovenski literarni prevod 15502000, objavljeno leta 2005. Zasluži si širok krog bralcev, tako med strokovnjaki kot med širšim občinstvom. (Martina Ožbot)

Kazalo

Slovenski prevajalci o prevodu: kaj, zakaj, kako (Majda Stanovnik)

1555‒1595
Zvesta in razumljiva božja beseda

Primož Trubar
Posvetilo. Ta evangeli svetiga Matevža (1555)
Posvetilo. Ta prvi dejl tiga noviga testamenta (1557)
Posvetilo. Register und summarischer Inhalt (1561)
Posvetilo. Glagolski prvi del novoga testamenta (1562)
Posvetilo. Artikuli oli dejli te prave, stare vere krščanske (1562)
Kedaj, kej. Artikuli oli dejli te prave, stare vere krščanske (1562)
Posvetilo. Predgovor. Ta celi psalter Davidov (1566)
Pojasnilo. Svetiga Pavla listuvi (1567)
Posvetilo. Ta celi novi testament (1582)

Sebastijan Krelj
Predgovor. Postila slovenska (1567)

Jurij Juričič
Predgovor. Postila (1578)

Jurij Dalmatin
Posvetilo. Biblija, tu je vse svetu pismu (1584)
Posvetilo. Ta celi katehismus, eni psalmi inu pejsni (1584)

Adam Bohorič
Kratek predgovor. Arcticae horulae (1584)

Felicijan Trubar
Posvetilo. Hišna postila D. Martina Lutra (1595)


1779‒1791
Dušna paša, tuja roža v kranjskem gvantu

Jurij Japelj
Govorjenje od branja S. pisma. Svetu pismu stariga testamenta (1791)

Janez Mihelič
Mila pesm katire je J. M. k hvali teh pregovorov pejl (1779)


1850‒1880
Prevod ‒ potujčevalec in dušitelj domačega slovstva


Janez Trdina
Pretres slovenskih pesnikov. [Odlomki o prevajalcih] (1850)

Janez Šolar
O spisovanju dobrih slovenskih knjig (1855)

Janez Bleiweis
*Opomba k Šolarjevemu Spisovanju (1855)

Josip Stritar
Kritična pisma V. [O Koseskem] (1868)
Kritična pisma VI. [O Koseskega prevodu Byronovega Mazepa] (1868)
Pogovori 6. [O prevajanju za gledališče] (1870)
Pogovori 7. [O prevodih za gledališče] (1870)
Zona. [Odlomki o prevodu v slovenskem slovstvu] (1876)
Župnik Wakefteldski. [In GospodMirodolski] (1876)
Pogovori 12‒15. [O prevod ih za mladino] (1879)

Fran Levstik
Pravda o slovenskem šesromeru. [O prevodih Koseskega] (1878)
O Koseskem v Matičinih knjigah (1880)

France Podgornik
O prevodih (1878)


1900‒1930

Umetniška vez naroda s človeštvom

Anton Aškerc
Pagovor. Ruska antologija v slovenskih prevodih (1901)
+ Ivan Vesel (1901)
Ves Prešeren v ruskem prevodu (1901)

Ivan Prijatelj
Puškin v slovenskih prevodih (1901)

Ivan Cankar
Iz korespondence

Karel Glaser
Kritike in prevodi za poskušnjo (1906)

Oton Župančič
Pomen prevodov za našo duševnost (1917)
Slovenska pesem v nemškem prevodu (1917)
Beneški trgovec (1906)
Shakespeare pri Slovencih (1928)
Prevajanje Shakespeara je vroče delo (1929?)
Ob Shakespearu (1945)
Molièra sem slovenil (1934?)

Joža Glonar
Fr. Omerza, Homerjeva Iliada (1917)

Anton Sovrè
Predgovor. Euripides, Bratski spor (1923)
Euripides ‒ Bradač, Medeja (1925/26)
Gaj Salustij Krisp ‒ Dokler: Vojna z Jugurto (1925/26)

Anton Debeljak
Oton Župančič ‒ prevajalec (1928)

Josip Vidmar
Prevodi iz ruščine (1925)
Oton Župančič kot prevajalec (1930)

Alojz Gradnik
Predgovor. Kitajska lirika (1928)

Mile Klopčič
Alojz Gradnik: Kitajska lirika (1929)

Fran Albrecht
Nekaj opomb o prevajalcih in prevajanju (1931)

Pojasnila

Literatura

Povzetek / Summary

Imensko kazalo