Martina Ožbot

17,00 

Prevodne zgodbe. Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose (Studia translatoria 4)

Uredila: Majda Stanovnik        Izdajatelja: DSKP in Založba ZRC SAZU

Na zalogi

Martina Ožbot
Prevodne zgodbe
Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose
(Studia translatoria 4)

Uredila: Majda Stanovnik
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU
Ljubljana 2012
mehka vezava, 213 strani
ISBN: 978-961-254-417-1
Cena: 17,00 €

Monografija ponuja bogato sintezo avtoričinih raziskav o literarnem prevodu glede na njegovo vlogo v konstituiranju in obstoju jezikov, književnosti in kultur in pri uveljavljanju posameznih literatur v tujih prostorih. Osrednji del sestoji iz študij primerov, ki se ukvarjajo na eni strani z izbranimi deli italijanske književnosti in njihovimi slovenitvami ter na drugi strani z nekaterimi teksti slovenske književnosti v italijanskih prevodih. Razprava skuša odgovoriti na vprašanja, povezana z okoliščinami prevajanja in sprejemanja posameznih besedil v obeh ciljnih kulturah, nato z vlogo italijanske književnosti pri oblikovanju slovenskega prevodnega korpusa ter z jezikovnimi in besedilnimi vidiki slovenskih različic izbranih izhodiščnih besedil. Iz dela prepričljivo izhaja, da prevajanje ni nikoli nevtralen proces, ampak je zmeraj interpretacijsko dejanje, vpeto v konkreten zgodovinski kontekst, ki pogojuje prevajalčeve odločitve in sprejem besedila pri ciljnem občinstvu.

Kazalo

Predgovor

I. O vlogi prevajanja v razvoju nacionalnih kultur, še posebej majhnih

  1. Iz obrobja proti osredju: posredovanje slovenskih književnih besedil v tuje kulture

III. Italijansko potovanje slovenske književnosti – posebej ob besedilih Borisa Pahorja in Cirila Zlobca

  1. Machiavelli in Boccaccio v Koširjevih oblačilih: k vprašanju prevajalčevega osebnega sloga
  2. Neskončnosti: Leopardijev L’infinito in njegovi slovenski prevodi
  3. Manzonijeva Zaročenca v slovenščini: značilnosti treh variant in vprašanje razvitosti prevodne kulture

VII. Prevodna ideologizacija besedil – De Amicisovo Srce v slovenskih prevodih

VIII. Kako daleč je Trst? O Umbertu Sabi v slovenskih pevodih

  1. Štritofov prevod Seviljskega brivca
  2. Kulturno občutljivi Asterix v italijanskem in slovenskem prevodu
  3. Prevodoslovna interdisciplinarnost

Viri in literatura

Povzetek

Imensko kazalo