Zbiranje predlogov za nagrade Društva slovenskih književnih prevajalcev 2023

dskp logotip 2 cmyk 500x246.jpg

Društvo slovenskih književnih prevajalcev razpisuje zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade:

 1. za SOVRETOVO NAGRADO za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
 2. za JERMANOVO NAGRADO za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
 3. za NAGRADO RADOJKE VRANČIČ, priznanje za mladega prevajalca za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, in sicer prevajalcev, rojenih leta 1988 ali pozneje.

Predloge, ki jih lahko posredujejo založbe, kulturne ustanove in posamezniki, bo obravnavala komisija za nagrade in priznanja Društva slovenskih književnih prevajalcev.

Prosimo, da predloge za prevajalske nagrade za leto 2023 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim tiskanim izvodom prevoda kot tudi elektronsko verzijo prevoda ter izvirnim besedilom (ki je lahko samo v elektronski obliki) posredujete do ponedeljka, 29. maja 2023, na elektronski naslov dskp@dskp-drustvo.si in po pošti na naslov:

Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Komisija za nagrade in priznanja
Tomšičeva 12
1000 Ljubljana
Prosimo, da na kuverto jasno zapišete, za predlog katere nagrade gre.

 

Razpisni pogoji za podelitev Sovretove nagrade za leto 2023:

 • Sovretovo nagrado podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.
 • Nagrado lahko prejme član ali nečlan Društva za enega ali več posameznih knjižnih  prevodov.
 • Za nagrado za posamezen prevod vrhunske kakovosti pridejo v poštev knjižne objave iz let 2021, 2022 in 2023.
 • Podelitev nagrade ali naziva nominacije ni samodejna ali obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja DSKP.
 • Pravilnik o Sovretovi nagradi najdete tukaj.

Razpisni pogoji za podelitev Jermanove nagrade za leto 2023:

 • Jermanovo nagrado podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.
 • Nagrado lahko dobi član ali nečlan Društva za enega ali več posameznih knjižnih prevodov.
 • Za nagrado za posamezen prevod vrhunske kakovosti pridejo v poštev knjižne objave iz let 2021, 2022 in 2023.
 • Podelitev nagrade ali naziva nominacije ni samodejna ali obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja DSKP.
 • Pravilnik o Jermanovi nagradi najdete tukaj.

Razpisni pogoji za podelitev nagrade Radojke Vrančič za leto 2023:

 • Nagrado lahko prejmejo prevajalci, rojeni leta 1988 ali pozneje, člani ali nečlani Društva, za enega ali več posameznih knjižnih prevodov. Lahko gre tudi za prevodni prvenec.
 • Revijalni prevodi ali knjižni prevodi v soavtorstvu se lahko upoštevajo pri oceni opusa, kot posamična prevodna dela pa ne zadoščajo za kandidiranje za nagrado.
 • Za nagrado pridejo v poštev knjižne objave iz let 2021, 2022 in 2023.
 • Podelitev nagrade ni samodejna ali obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja DSKP.
 • Pravilnik o nagradi Radojke Vrančič najdete tukaj.