15. Grošljev simpozij »De re oeconomica ali Gospodarstvo v antiki«

 

15. Grosljev simpozij

 

15. Grošljev simpozij »De re oeconomica ali Gospodarstvo v antiki«

 

Vabljeni na 15. Grošljev simpozij, letos z osrednjo temo »De re oeconomica ali Gospodarstvo v antiki«, ki ga organizirata Društvo za antične in humanistične študije Slovenije ter Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Tokratna tema, gospodarstvo in ekonomijo v antiki, bo obravnavana z različnih gledišč: kot ohranjeni materialni viri, še posebno v slovenskem prostoru (kamnolomi, črpanje rudnih bogastev, ostanki delavnic, živinoreja), razmišljanja in poročila Grkov in Rimljanov (Heziod, Platon, Aristotel, Ksenofont, Katon Starejši, Plinij Starejši, Kolumela, Paladij) in odsevi tedanjih praks v leposlovju (Aristofan, Vergilij) in likovni umetnosti.

Interdisciplinarno znanstveno srečanje s spremljajočimi dogodki bo potekalo od torka, 19. marca, do četrtka, 21. marca 2024, s pričetkom ob 16. uri v Atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Program simpozija je dostopen tukaj.
Povzetki referatov pa tukaj.