Vse najboljše: 70 let Društva slovenskih književnih prevajalcev

Društvo slovenskih književnih prevajalcih 1. avgusta 2023 praznuje 70 let obstoja in 7 desetletij aktivnega delovanja na področju prevodne refleksije in prizadevanj za vidnost in boljši položaj književnih prevajalk in prevajalcev. Fotokolaž govori zase …

Iz zgodovine: Ustanovni občni zbor novega prevajalskega društva je potekal 1. avgusta 1953, ki velja za uradni datum ustanovitve Društva prevajalcev Slovenije, ki se je kasneje preimenovalo v Društvo slovenskih književnih prevajalcev in v skladu s Statutom združuje prevajalce leposlovja, humanistike in družboslovja. Ob ustanovitvi je društvo štelo 59 članov, izvoljen je bil sedemčlanski upravni odbor, tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče. Združitev prevajalcev v interesno in strokovno združenje je pripomogla k uveljavljanju stroke ter pridobitvi »sindikalističnih in cehovskih pravic« (Moder 2003, 42), med drugim tudi k vključitvi književnih prevajalcev v status umetniških poklicev, ki ga je država začela podeljevati leta 1954.

Video: Matic Ačko
Fotografije: Vinko Avsenak (arhivski posnetki), Matic Ačko, Vid Brezočnik, Nina Medved, Domen Pal, Nada Žgank in zasebni arhivi