Anketa o rabi strojnih orodij in umetne inteligence pri književnem prevajanju

Spoštovani!

Vabljeni k izpolnjevanju ankete o rabi strojnih orodij in umetne inteligence pri književnem prevajanju.

Evropski svet združenj književnih prevajalcev CEATL je pripravil anketo o uporabi strojnih orodij (Trados, MemoQ …) in umetne inteligence (DeepL, Google Translate, ChatGPT) pri književnem prevajanju, s katero želi pridobiti podatke o odnosu prevajalcev in prevajalk do teh orodij in pogostosti uporabe. Gre za prvo takšno anketo, ki zajema vse evropske prevajalce/-ke, s čimer bo CEATL opravil splošni pregled o tem, koliko se ta orodja že uporabljajo in kaj se od prevajalcev/-k že pričakuje. Anketa je preprosta in vam bo vzela pet do deset minut.

Ob vedno večjem vdiranju umetne inteligence na naše področje in ob prvih poskusih zakonske regulacije je nadvse pomemben tudi zbir podatkov samih prevajalk in prevajalcev, na podlagi česar bomo lahko oblikovali nove smernice in priporočila.

Ker gre za prelomno problematiko, vabimo k čim večjemu odzivu.

Anketa je odprta do 14. 11. 2023 in je dostopna na tej povezavi.

 

Foto: Freepik