CEATL: raziskavi o delovnih pogojih književnih prevajalcev in stanju spoštovanja avtorskih pravic

DSKP CEATL logotip

 

Raziskavi o delovnih pogojih in pravnem stanju
na področju književnega prevajanja v Evropi

 

V letih 2020 in 2021 je Evropski svet združenj književnih prevajalcev CEATL, katerega aktivni član je tudi Društvo slovenskih književnih prevajalcev, izvedel dve pomembni evropski raziskavi: o delovnih pogojih (Survey on Working conditions 2020) in o stanju spoštovanja avtorskih pravic (CEATL legal survey: mapping the legal situation of literary translators in Europe). V raziskavi so sodelovala vsa književnoprevajalska društva, ki so včlanjena v CEATL, kar je dalo verodostojen in celosten vpogled v sodobno stanje književnega prevajanja. Rezultate sta CEATL-ovi delovni skupini za delovne pogoje in avtorske pravice prvič predstavili leta 2022 na redni letni skupščini v Sofiji.

V raziskavi o delovnih pogojih, ki je bila izvedena v letih 2020 in 2021, so bili preko nacionalnih združenj književnih prevajalcev neposredno vključeni prevajalke in prevajalci. Osredotočila se je predvsem na višino honorarjev, starostno in spolno strukturo, vidnost književnih prevajalcev v javnem prostoru in na odnos do prevajanja otroške in mladinske književnosti.

Raziskava o pravnem stanju je potekala maja in julija 2021. Tokrat so vprašalnik izpolnjevali člani in članice upravnih odborov nacionalnih združenj. Izsledki posredujejo analitičen vpogled  v stanje spoštovanja avtorskih pravic v posameznih evropskih državah, opredeljujejo obseg prenosa materialnih avtorskih pravic na založnika in pregled nad nudenjem pravne pomoči književnim prevajalcev. Ena od osrednjih tem je tudi vprašanje oblikovanja in spoštovanja vzorčnih avtorskih pogodb, ki so formalno ali neformalno zavezujoče za založnike že v mnogih evropskih državah.

Tudi delovna skupina za avtorske pravice in vzorčno avtorsko pogodbo pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev se v skladu z evropskimi dobrimi praksami še posebej poglobljeno posveča oblikovanju novih strokovnih smernic za pravičnejše pogodbe in pogajanjem za njihovo implementacijo.      

Več informacij o raziskavah in dejavnosti CEATL-a si lahko preberete na spodnji povezavi: https://www.ceatl.eu/survey-results