VABILO: Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti 2023

Logo EU JAK DSKP 450 e1679381471329

 

 13. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Ljubljana / Maribor, 4.–9. julij 2023

 VABILO

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) v okviru operacije »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini« vabi na 13. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki bo med 4. in 9. julijem 2023 organiziran v Ljubljani in Mariboru.

Mednarodni prevajalski seminar bo predvidoma 12 izbranim uveljavljenim in perspektivnim prevajalcem slovenske književnosti ponudil vpogled v aktualno stanje sodobne slovenske literature in možnost sodelovanja s slovenskimi prevodoslovci, avtorji, predavatelji in tujimi kolegi. Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, založbami in prevajalci.

V središču letošnjega Mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti je prevajanje slovenske mladinske književnosti, ki ji bodo tokrat posvečena vsa 4 izbrana dela.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na prevajalskih delavnicah se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic poglobljeno ukvarjali z izbranim odlomkom. Delovni jezik seminarja je slovenščina.

Izbrani_e avtorji_ce in njihova dela so:

 • Ram Cunta, Miha Ha: Tik je šel v gozd po drva. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige 2022, ponatis 2023. (otroški risoroman)
 • Igor Karlovšek: Ognjeno pleme. Pobeg, 1. knjiga. Dob pri Domžalah: Miš 2020. (mladinska pustolovska knjižna serija za drugo in tretje triletje OŠ)
 • Anja Štefan: Štiri črne mravljice. Od jutra do jutra. Ljubljana: Mladinska knjiga 2022. (zgodbice za otroke)
 • Suzana Tratnik: Ava. Ljubljana: Mladinska knjiga 2021. (mladinski roman)

Drugi del seminarja sestavljajo predstavitve in predavanja slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, prevodoslovja, založništva in promocije slovenske literature ter literarni pogovori z gostujočimi avtorji.

Dokončen program bodo izbrani kandidati prejeli najpozneje 10 dni pred pričetkom seminarja.

Odlomke iz besedil (ok. 6–8 za vsakega) bodo izbrani kandidati prejeli po elektronski pošti. Vsa besedila je treba prevesti najpozneje do petka, 23. junija 2023, in jih poslati na elektronski naslov jak.seminar@yahoo.com.

 

Komu je seminar namenjen?

Ciljna skupina mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti so književni prevajalci z vsega sveta, ki se ukvarjajo s prevajanjem slovenske književnosti.

Prevajalci so lahko za mednarodni prevajalski seminar izbrani le vsako drugo leto. Prednostno bodo glede na strokovne reference obravnavani književni prevajalci, ki se na seminar »v živo« prijavljajo prvič.

Izbrani prevajalci se zavežejo, da bodo:

 • pred začetkom seminarja do roka, dogovorjenega z vodjo seminarja, v pisni obliki oddali prevode vseh obravnavanih besedil;
 • po zaključku seminarja do roka, dogovorjenega z vodjo seminarja, v pisni obliki oddali popravljene prevode vseh obravnavanih besedil;
 • v roku dveh let po izteku seminarja v relevantnem tiskanem ali spletnem mediju objavili prevod vsaj enega od obravnavanih besedil oziroma odlomkov; dokazila o objavi bodo v vednost posredovali na elektronski naslov seminar@yahoo.com;
 • v času bivanja v Sloveniji zase in za morebitne spremljevalce krili turistično zavarovanje z asistenco v tujini; prav tako za morebitne spremljevalce prevzamejo stroške nastanitev in potne stroške.

 Izbranim udeležencem nudimo:

 • brezplačno udeležbo na seminarju in dogodkih po programu,
 • brezplačno nastanitev s polnim penzionom v času seminarja,
 • kritje potnih stroškov do višine 500 evrov za Evropo in do 1000 evrov zunaj Evrope. Med upravičene stroške sodijo potni stroški v mednarodnem prometu, in sicer za vlak (2. razred), avtobus, letalo (ekonomski razred) ali kilometrina*, vendar se kilometrina lahko uveljavlja samo za relacije do največ 500 km v obe smeri, več pa zgolj v primeru predhodne odobritve JAK. Upravičeni stroški so tudi stroški vinjet, drugih javnih prevozov v tujini (npr. prevoz do letališča) in stroški vizumov.


Rok in način prijave

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na predpisanem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge (motivacijsko pismo in tabelarični življenjepis) ter vse podatke, določene v dokumentaciji.

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno vlogo poslati na elektronski naslov: jak.seminar@yahoo.com.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave vabila na spletni strani DSKP, tj. v torek, 21. marca 2023, in traja do vključno torka, 4. aprila 2023.

Dokumentacija obsega:

besedilo vabila in

prijavni obrazec.

Vso dokumentacijo je treba oddati v wordovi datoteki (tudi prijavni obrazec).
Dokumentacija je na voljo na spletni strani DSKP (https://www.dskp-drustvo.si/).

Kontaktna oseba
Tanja Petrič, vodja projekta
Elektronski naslov: jak.seminar@yahoo.com

 

Obveščanje o izboru
Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o izboru obveščeni najpozneje v 14 dneh po zaključku prijavnega roka.

 

 

Prevajalski seminar 3 17 avgust 2022 Foto Nina Medved splet 13
Mednarodni prevajalski seminar 2022, foto Nina Medved

 

Operacijo »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

* Kilometrina je povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila in se obračuna v višini 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov na dan izvedene poti.