OBVESTILA: literarni večer o Plotinu s Sonjo Weiss, razpisi: JAK, TRADUKI in GOETHE INSTITUT

DOGODEK

Literarni večer o Plotinu in novoplatonizmu z doc. dr. Sonjo Weiss

Sonja Weiss
Dr. Sonja Weiss, foto: revija Bukla

Dr. Sonja Weiss, prevajalka Plotinovih zbranih delDoc. dr. Sonja Weiss je skoraj desetletje posvetila prevajanju Plotinovih spisov, ki so v treh zvezkih pod naslovi Zbrani spisi I, II in III med letoma 2016 in 2022 izšli pri Slovenski matici. Za prevod drugega dela njegovih traktatov je prejela tudi Jermanovo nagrado. V pogovoru z urednikom knjig prof. dr. Markom Uršičem in poznavalcem platonističnih odmevov v poznejši, zlasti renesančni filozofiji, doc. dr. Igorjem Škamperletom, bo predstavila svoja spoznanja o Plotinu in novoplatonizmu, dileme pri prevajanju njegovih besedil in pomen njegove filozofije za današnji čas.

Literarni večer bo potekal v sredo, 29. marca 2023, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.

 

RAZPISI

JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO RS

Javna agencija za knjigo RS (JAK) je na svoji spletni strani objavila štiri javne razpise:

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2023 (JR1-P-2023)
Razpis je odprt do 17. aprila 2023.

Sofinancirani bodo prevodi knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ali pa ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle in otroke ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdajo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču.

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe (založbe, gledališča) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku ali pa ustvarja v drugem jeziku in je del slovenskega kulturnega prostora.

Več o razpisu izveste tukaj: JR1-P-2023
Kontaktna oseba za razpis:
Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija@jakrs.si

 

2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del v tujih jezikih za leto 2023 (JR2–TRUBAR–2023)
Razpis je odprt do 17. aprila 2023

Sofinancirani bodo stroški tiska prve izdaje knjižnih del v tujih jezikih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ali pa ustvarjajo v drugem jeziku in so del slovenskega kulturnega prostora, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, mladino in otroke (vključno s slikanicami brez besed, grafičnimi romani in stripi) ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in umetnosti (izrecno izključena je podpora izdajanju učbenikov, znanstvenih monografij, razstavnih katalogov, kuharskih knjig in priročnikov za samopomoč).

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe (založbe) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izid prevoda avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

Več o razpisu izveste tukaj: JR2–TRUBAR–2023
Kontaktna oseba za razpis:
Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija@jakrs.si

 

3. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2023 (JR4–INJ–2023)
Razpis je odprt do 17. aprila 2023

Razpis je namenjen založnikom z nemškega govornega področja; prijavitelj je lahko izključno pravna oseba (založba) s sedežem v Avstriji, Nemčiji ali Švici.

Razpis se nanaša na naslednji področji:
– prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku,
– ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku.

Več o razpisu izveste tukaj: JR4–INJ–2023
Kontaktna oseba za razpis:
Mateja Humar Jelnikar, e-pošta: mateja.humar-jelnikar@jakrs.si

 

4. Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za leto 2023 (JR3-ISS-2023).
Razpis je odprt do 3. 4. 2023

JAK bo predvidoma sofinancirala pet (5) slikanic in/ali stripov. Vsak prijavitelj lahko prijavi samo eno (1) slikanico ali strip.

Več o razpisu izveste tukaj: JR3-ISS-2023
Kontaktna oseba za razpis:
Vlasta Vičič, e-pošta: vlasta.vicic@jakrs.si

***

TRADUKI – prijava projektov
Prijave so odprte do 15. aprila 2023

Obveščamo vas, da lahko organizatorji festivalov in literarnih dogodkov, ki vključujejo slovenske avtorje, ponovno prijavijo svoje projekte.

Podrobnejše informacije najdete tukaj.

***

Goethe institut: Razpis za gostitelje rezidenc Kultura premika Evropo
Razpis je odprt do 15. junija 2023 do 23.59

Goethe institut je objavil razpis za gostitelje rezidenc Kultura premika Evropo (Culture Moves Europe). Gostiteljska organizacija lahko prijavi od 1 do 5 mednarodnih umetnikov in kulturnih delavcev, ki morajo vsi sodelovati v rezidenčnem projektu, ki poteka v istem obdobje. Rezidenca lahko traja od 22 do 300 dni.

Upravičeno področje: glasba, literarno prevajanje, arhitektura, kulturna dediščina, oblikovanje in modno oblikovanje, vizualne umetnosti in uprizoritvene umetnosti. Podpora bo namenjena za strokovno izpopolnjevanje v tujini ali mednarodno sodelovanje, koprodukcije, soustvarjanje ali predstavitev dela novemu občinstvu.

Več o razpisu izveste tukaj.

 Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na Goethe institut, ki je pristojen za omenjeni razpis.