Konferenca ob izidu Zgodovine slovenskega literarnega prevoda

Konferenca ARRS

 

Konferenca Slovenski prevodni dialogi s tujino:
Zgodovina slovenskega literarnega prevoda

 

Vabimo vas na konferenco, ki bo potekala 27. in 28. junija 2023 v prostorih ZRC SAZU in bo posvečena izidu monografije Zgodovina slovenskega literarnega prevoda. Monografija (izd. Cankarjeva založba in Znanstvena založba FF UL) povzema raziskave 64 avtorjev (od tega jih je 35 s Filozofske fakultete, in sicer z 10 različnih oddelkov) in v dveh zvezkih osvetljuje vlogo prevoda v razvoju slovenske literature, jezika in kulture, proučuje povezave med slovensko kulturo in tujimi kulturami ter tako prispeva k vidnosti in prepoznavnosti literarnih prevajalcev. Monografija predstavlja rezultate večletnega raziskovanja največjih slovenskih in zamejskih strokovnjakov na področju prevodoslovja, literature, literarne zgodovine, založniških ved in zgodovine prevajanja religioznih besedil na Slovenskem. Je prvo tako obsežno in pregledno delo v slovenskem prostoru, ki osvetljuje pomen literarnega prevoda na razvoj slovenske kulture in slovenske identitete in obenem prikaže pomemben prispevek literarnih prevajalcev k razvoju in odprtosti slovenske družbe. Vodja projekta je dr. Nike Kocijančič Pokorn.

Na konferenci bo aktivno sodelovalo 40 avtoric in avtorjev poglavij, med njimi tudi več članov in članic Društva slovenskih književnih prevajalcev, ki bodo s samostojnimi referati ali v okviru okroglih miz spregovorili o tematiki, ki so jo predstavili v svojih prispevkih. Program konference je objavljen na spletni strani projekta tukaj in v datoteki pdf tukaj.

 

Prijazno vabljeni!