Predlogi za nagrado Vasje Cerarja za prevode mladinske književnosti

logo DSKP SEDINSKI

 

Zbiranje predlogov za nagrado Vasje Cerarja

za prevode mladinske književnosti

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) bo v letu 2023 drugič podelilo nagrado Vasje Cerarja za posebno uspele prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Nagrada se imenuje po uglednem uredniku in vrhunskem prevajalcu mladinske književnosti Vasji Cerarju.

V letu 2023 se bo nagrada podelila v kategoriji besedil za mlade bralce do 12 let. Za nagrado za posamezen prevod ali prevode visoke kakovosti pridejo v poštev knjižne objave besedil za mlade bralce do 12 let iz preteklih štirih let.

Predloge, ki jih lahko posredujejo založbe, kulturne ustanove in posamezniki, bo obravnavala komisija za nagrado Vasje Cerarja.

Prosimo, da predloge za nagrado Vasje Cerarja za leto 2023 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim izvodom prevoda in izvirnim besedilom (ki je lahko v elektronski obliki) posredujete do četrtka, 19. 1. 2023, po pošti na naslov:

Komisija za nagrado Vasje Cerarja
Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Tomšičeva 12
1000 Ljubljana

Elektronski naslov: dskp@dskp-drustvo.si

Razpisni pogoji za podelitev nagrade Vasje Cerarja za leto 2023:

  • Nagrado Vasje Cerarja podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.
  • Nagrada Vasje Cerarja se podeljuje v štirih kategorijah (slikanice, besedila za mlade bralce do 12 let, stripi/risoromani, besedila za mlade bralce, starejše od 12 let), in sicer vsako leto v eni od kategorij. V letu 2023 se bo nagrada podelila v kategoriji besedil za mlade bralce do 12 let.
  • Nagrado lahko prejme član ali nečlan Društva za enega ali več posameznih prevodov.
  • Za nagrado za posamezen prevod ali prevode vrhunske kakovosti pridejo v poštev besedila za mlade bralce do 12 let, objavljena v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.
  • Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrado Vasje Cerarja.
  • Pravilnik o nagradi Vasje Cerarja najdete tukaj.

 

Pokrovitelja nagrade Vasje Cerarja in soorganizatorja dogodkov sta Mladinski kulturni center Maribor in Festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru.

MKC Logo e1670924041995