Volilni občni zbor DSKP

logo DSKP SEDINSKI

 

Spoštovani člani in članice Društva slovenskih književnih prevajalcev,
vabljeni na volilni občni zbor, ki bo v torek, 4. 10. 2022, ob 19. uri na sedežu Društva, Tomšičeva 12, Ljubljana.

Dnevni red:

1. uvodna beseda predsednice UO DSKP
2. izvolitev delovnega predsedstva
3. izvolitev volilne komisije
4. poročilo predsednice UO DSKP o delovanju Društva v obdobju 2020–2022
5. finančno poročilo
6. poročilo nadzornega odbora
7. poročilo častnega razsodišča
8. razprava
9. razrešitev članov organov DSKP in volitve novih
10. razglasitev izida volitev
11. razno

Ker gre za volilni občni zbor, se nadejamo vaše zanesljive udeležbe.
Če se občnega zbora ne morete udeležiti, lahko glasujete po pooblaščenem članu/-ici Društva, ki se bo volilnega občnega zbora udeležil/-a.
Pooblastilo mora na DSKP prispeti najpozneje do torka, 4. 10. 2022, do 13. ure.
V skladu s Statutom in Pravilnikom o volitvah prilagamo volilno listo in obrazec pooblastila.

Lep pozdrav in nasvidenje na občnem zboru
Tanja Petrič, predsednica UO DSKP