Zbiranje predlogov za nagrado Vasje Cerarja za prevode mladinskih stripov/risoromanov

Logo DSKP nova verzija december 2023

Zbiranje predlogov za nagrado Vasje Cerarja
za prevode mladinske književnosti

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) bo v letu 2024 tretjič podelilo nagrado Vasje Cerarja za posebno uspele prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Nagrada se imenuje po uglednem uredniku in vrhunskem prevajalcu mladinske književnosti Vasji Cerarju.

V letu 2024 se bo nagrada podelila v kategoriji strip/risoroman. Za nagrado za posamezen prevod ali prevode visoke kakovosti pridejo v poštev knjižne objave mladinskih stripov/risoromanov iz preteklih štirih let.

Predloge, ki jih lahko posredujejo založbe, kulturne ustanove in posamezniki, bo obravnavala komisija za nagrado Vasje Cerarja.

Prosimo, da predloge za nagrado Vasje Cerarja za leto 2024 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim izvodom prevoda in izvirnim besedilom (ki je lahko v elektronski obliki) posredujete do četrtka, 1. 2. 2024, po pošti na naslov:
Komisija za nagrado Vasje Cerarja
Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Tomšičeva 12
1000 Ljubljana

Elektronski naslov: dskp@dskp-drustvo.si

Razpisni pogoji za podelitev nagrade Vasje Cerarja za leto 2024:

  • Nagrado Vasje Cerarja podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode mladinskih leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.
  • Nagrada Vasje Cerarja se podeljuje v štirih kategorijah (slikanice, besedila za mlade bralce do 12 let, stripi/risoromani, besedila za mlade bralce, starejše od 12 let), in sicer vsako leto v eni od kategorij. Leta 2024 se bo nagrada podelila v kategoriji strip/risoroman.
  • Nagrado lahko prejme član ali nečlan Društva za enega ali več posameznih prevodov.
  • Za nagrado za posamezen prevod ali prevode vrhunske kakovosti pridejo v poštev mladinski stripi/risoromani, objavljeni v letih 2020, 2021, 2022 in 2023.
  • Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrado Vasje Cerarja.
  • Pravilnik o nagradi Vasje Cerarja najdete tukaj.

Pokrovitelja nagrade Vasje Cerarja in soorganizatorja dogodkov sta Mladinski kulturni center Maribor in Festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru.

MKC Logo