Tomo Virk, Jermanov nagrajenec 2021

Pogovor s prejemnikom Jermanove nagrade za leto 2021, dr. Tomom Virkom, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za vrhunske prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Tomo Virk je nagrado prejel za prevod dela Wolfganga Jankeja »Trojna dovršitev nemškega idealizma: Schelling, Hegel in Fichtejev nenapisani nauk« (KUD Logos, 2020).

Pogovor z nagrajencem vodi filozof, prevajalec in pesnik Gorazd Kocijančič.

Utemeljitev nagrade: dr. Štefan Vevar, predsednik komisije za nagrade in priznanja pri DSKP

Predaja plakete: Tanja Petrič, predsednica DSKP

Snemanje in montaža: Dejan Lukič

Jermanovo nagrado v okviru programa literarnih prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Dogodek je potekal v sodelovanju z MGLC Švicarijo.